Multipakiety provides access to a wide range of private medical care packages in
cooperation with the largest medical operator – LUX MED group, which already delivers a
medical services over 2 million people today.
As part of our offer, patients can use the services of private medical care in over 200 own
clinics and approximately 2,600 cooperating located throughout the country. Nearly 7,000
doctors of several dozen specialties remain at the patients disposal.

Your benefits

Guaranteed by MultiPakiety

Attractive price offer for medical packages
Very short waiting time for a specialist appointment (accessibility standards)
Tele-medicine advice with a doctor without leaving home
No queues – you come exactly for the appointed time
Unlimited access to specialists and laboratory diagnostic tests
We guarantee a fixed price for packages throughout the duration of the contract.
We do not require preliminary tests limiting the purchase of medical packages.
Availability of services throughout the country.
An additional 10% discount - for medical services of the LUX MED Group, being beyond the selected package.
Accident insurance for everyone included

Which package fits for you?

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

W jaki sposób zawierana jest umowa?

Umowy zawierane są podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Działu Sprzedaży. Wyrażenie zgody na zakup pakietu medycznego oraz akceptacja warunków umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy.
Po przeprowadzonej rozmowie Klient otrzymuje wiadomość SMS potwierdzającą zawarcie umowy.
Możliwy jest również samodzielny zakup online poprzez stronę internetową.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na okres dwunastu lub dwudziestu czterech miesięcy. Po tym czasie umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanym w umowie lub przedłużona na czas nieokreślony.

Jakie dokumenty wymagane są by umówić się na wizytę lekarską?

By umówić się na wizytę klient musi okazać dowód osobisty, żadne inne dokumenty nie są wymagane.

Czym jest „Portal Pacjenta” i do czego służy?

Portal Pacjenta jest nowoczesną, bezpłatną platformą internetową, która powstała dla Klientów posiadających pakiet LUX MED . Dzięki niej w szybki i prosty sposób mogą Państwo umówić się na wizytę lekarską czy sprawdzić wyniki badań.

W jaki sposób można uzyskać dane do logowania na portalu pacjenta?

Aby uzyskać dostęp do portalu pacjenta należy pozyskać hasło. Hasło generowane jest systemowo i przekazywane drogą SMS, wystarczy kliknąć przycisk na “Portalu Pacjenta” znajdującego się w górnym rogu strony internetowej serwisu www.luxmed.pl. Zmiana hasła następuje przy pierwszym logowaniu Użytkownika do serwisu.

Czy można dokonać zmiany pakietu, który został wybrany?

Zmiana obowiązującego pakietu jest możliwa na wniosek Klienta, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. By zgłosić chęć zmiany, klient kontaktuje się z Działem Obsługi Klienta MultiPakiety pod numerem telefonu 22 129 14 90 lub wysyła wiadomość e-mail na adres kontakt@multipakiety.pl.

W jakim terminie zostanie uruchomiony pakiet prywatnej opieki medycznej od zawarcia umowy?

Pakiet zostanie uruchomiony po opłaceniu pierwszej składki. Świadczenie usługi rozpoczyna się z początkiem kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uiszczona Opłata za pierwszy miesiąc, jeżeli została zaksięgowania na koncie MultiPakiety do 24 dnia miesiąca. W przypadku zaksięgowania wpłaty po 24 dniu miesiąca, świadczenie Usługi rozpoczyna się 1 dnia miesiąca po upływie kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Czy każdy z oferowanych pakietów ma taki sam zakres świadczeń?

Oferowane przez nas pakiety dostosowane są do potrzeb naszych Klientów. Każdy z nich różni się zakresem świadczeń , liczbą badań i lekarzy świadczących nielimitowane konsultacje medyczne. Państwo sami dokonujecie wyboru wariantu najbardziej odpowiadającego Państwa potrzebom.

Kto może zostać objęty pakietem medycznym?

Do umowy może przystąpić każda osoba fizyczna w wieku do 63 roku życia.

Jak postępować w sytuacji kiedy LUX MED nie jest w stanie dotrzymać gwarantowanego umową terminu wizyty?

W przypadku braku dostępności świadczenia w terminach wskazanych w Standardach dostępności w placówkach własnych LUX MED i placówkach współpracujących Klient nabywa prawo do skorzystania z Refundacji. Ustalenie prawa do refundacji będzie odbywało się po uprzednim skontaktowaniu się Klienta z infolinią LUX MED, w celu dokonania weryfikacji dostępności usług. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Refundacji zamieszczonym na naszej stronie www.

W jaki sposób można rozwiązać umowę?

  • Umowę można rozwiązać, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. W tym celu prosimy o przesłanie wypowiedzenia umowy sygnowanego własnoręcznym podpisem na adres korespondencyjny lub e-mail.

Always at your service.

Do you need help with choosing package?

Zamów rozmowę

lub zadzwoń 22 129 14 90

Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00