Zadzwoń 600 700 800
Zadzwoń 22 129 14 90
Zamów Rozmowę - Zadzwonimy Do Ciebie
Zadzwonimy do Ciebie Zamów rozmowę

Pakiet Partnerski

opłata miesięczna

169,00 zł/mies.
KUP PAKIET

Pakiet Partnerski

pakiet medyczny, w ramach, którego świadczeniami zdrowotnymi objęta jest Osoba Uprawniona oraz Współmałżonek/Partner (obie osoby w wieku od 18 do 65 roku życia), albo jedno Dziecko, które nie ukończyło 26 lat.

opłata miesięczna: 169,00 zł

Rabat 10% - płatności roczne

Członek Rodziny - małżonek albo Partner życiowy Osoby Uprawnionej lub dzieci własne lub przysposobione Osoby Uprawnionej lub Partnera życiowego lub małżonka Osoby Uprawnionej , które nie ukończyły 26 lat i pozostają na utrzymaniu rodzica/opiekuna prawnego;

Partner życiowy - osoba prowadząca z Osobą Uprawnioną wspólne gospodarstwo domowe, niepozostająca z Osoba Uprawniona w związku małżeńskim, niezłączona pokrewieństwem, ani stosunkiem prawnym takim jak przysposobienie lub powinowactwo;

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabatów nie sumuje się.

Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 1. interny

 2. pediatrii

 3. lekarza medycyny rodzinnej

Uwaga:
Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

E-konsultacje medyczne

LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji medycznych mogą skorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst.

Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone badania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą.

Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w następującym zakresie:

 1. interny/medycy rodzinnej (od 18 r.ż.)

 2. pediatrii (do 18 r.ż.)

 3. pielęgniarstwa pediatrycznego

 4. położnictwa

Uwaga:
E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub położniczą. Podczas e-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące.

Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne

Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne. Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne obejmują:

 1. iniekcja dożylna

 2. iniekcja podskórna/domięśniowa

 3. podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej

 4. pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)

 5. pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)

 6. pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)

 7. zmiana / założenie opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego

 8. pobranie krwi

 9. pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

 10. usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

Rozszerzone konsultacje specjalistyczne - dorośli

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 1. ginekologii

 2. laryngologii

 3. okulistyki

 4. chirurgii ogólnej

 5. ortopedii

 6. urologii

 7. dermatologii

 8. neurologii

 9. nefrologii

 10. pulmonologii

 11. alergologii

 12. endokrynologii

Uwaga:
Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Rozszerzone konsultacje specjalistyczne - dzieci

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 1. ortopedii

 2. chirurgii ogólnej

 3. okulistyki

 4. laryngologii

 5. alergologii

 6. pulmonologii

 7. dermatologii

Uwaga:
Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Konsultacje lekarzy dyżurnych

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

 1. Interny

 2. pediatrii

 3. Lekarz medycyny rodzinnej

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED, w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Usługa obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład, którego wchodzi konsultacja lekarza podstawowej opieki medycznej przed szczepieniem, szczepionkę (preparat wskazany przez LUX MED) i wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

Podstawowe badania diagnostyczne

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.

Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

 1. Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny

 2. OB. / ESR

Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

 1. Transaminaza GPT / ALT

 1. Transaminaza GOT / AST

 2. Białko całkowite / Total Protein

 3. CRP ilościowo

 4. Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin

 5. Chlorki / Cl

 6. Cholesterol całkowity

 7. LDH - dehydrogenaza mleczanowa

 8. Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase

 9. Fosfataza kwaśna

 10. Fosfataza kwaśna sterczowa

 11. GGTP

 12. Glukoza / Glucose na czczo

 13. Glukoza / Glucose - 120' / 120' po jedzeniu

 14. Glukoza / Glucose - 60' / 60' po jedzeniu

 15. Glukoza / Glucose - test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie

 16. Glukoza / Glucose - test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach

 17. Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach

 18. Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach

 19. Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach

 20. Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach

 21. Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach

 22. CK (kinaza kreatynowa)

 23. Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)

 24. Immunoglobulin IgA

 25. Immunoglobulin IgG

 26. Immunoglobulin IgM

 27. Kreatynina / Creatinine

 28. Kwas moczowy / Uric acid

 29. Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN

 30. Potas / K

 31. Proteinogram

 32. PSA całkowite / Total PSA

 33. Sód / Na

 34. Wapń / Ca

 35. Żelazo / Fe

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

 1. Posiew moczu

 2. Kał posiew ogólny

 3. Wymaz z gardła – posiew tlenowy

 4. Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy

 5. Wymaz z migdałka

 6. Wymaz z migdałka – posiew tlenowy

 7. Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy

 8. Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy

 9. Wymaz z odbytu – posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)

 10. Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy

 11. Wymaz z pochwy – posiew tlenowy

 12. Wymaz z pochwy w kierunku GBS

 13. Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy

 14. Kał posiew w kierunku SS

 15. Czystość pochwy (biocenoza pochwy)

 16. Wymaz z kanału szyjki macicy

 17. Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy

 18. Posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z kanału szyjki macicy

 19. Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny

 20. Antybiogram do posiewu (materiał różny)

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:

 1. Mocz - badanie ogólne

Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania:

 1. Kał badanie ogólne

Badania elektrokardiograficzne:

 1. Badanie EKG - spoczynkowe

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):

 1. RTG czaszki oczodoły

 2. RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)

 3. RTG czaszki PA + bok

 4. RTG czaszki PA + bok + podstawa

 5. RTG czaszki podstawa

 6. RTG czaszki półosiowe wg Orleya

 7. RTG czaszki siodło tureckie

 8. RTG czaszki styczne

 9. RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych

 10. RTG twarzoczaszki

 11. RTG jamy brzusznej inne

 12. RTG jamy brzusznej na leżąco

 13. RTG jamy brzusznej na stojąco

 14. RTG klatki piersiowej

 15. RTG klatki piersiowej + bok

 16. RTG klatki piersiowej bok z barytem

 17. RTG klatki piersiowej inne

 18. RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem

 19. RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy

 20. RTG kości krzyżowej i guzicznej

 21. RTG nosa boczne

 22. RTG podudzia (goleni) AP + bok

 23. RTG podudzia (goleni) AP + bok obu

 24. RTG uda + podudzia

 25. RTG kości udowej AP + bok lewej

 26. RTG kości udowej AP + bok prawej

 27. RTG barku / ramienia – osiowe

 28. RTG barku / ramienia – osiowe obu

 29. RTG barku / ramienia AP + bok

 30. RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze

 31. RTG barku / ramienia AP

 32. RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze

 33. RTG przedramienia AP + bok

 34. RTG przedramienia obu przedramion AP + bok

 35. RTG łokcia / przedramienia AP + bok

 36. RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok

 37. RTG kości skroniowych transorbitalne

 1. RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa

 2. RTG piramid kości skroniowej transorbitalne

 3. RTG ręki bok

 4. RTG ręki PA

 5. RTG ręki PA obu

 6. RTG palec / palce PA + bok / skos

 7. RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk

 8. RTG kości łódeczkowatej

 9. RTG stopy AP + bok / skos

 10. RTG stopy AP + bok / skos obu

 11. RTG stóp AP (porównawczo)

 12. RTG kości śródstopia

 13. RTG palca / palców stopy AP + bok / skos

 14. RTG pięty + osiowe

 15. RTG pięty boczne

 16. RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok

 17. RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos

 18. RTG kręgosłupa lędźwiowego bok

 19. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy

 20. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok

 21. RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego

 22. RTG kręgosłupa piersiowego

 23. RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok

 24. RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos

 25. RTG kręgosłupa piersiowego bok

 26. RTG kręgosłupa piersiowego skosy

 27. RTG kręgosłupa szyjnego

 28. RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok

 29. RTG kręgosłupa szyjnego bok

 30. RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)

 31. RTG kręgosłupa szyjnego skosy

 32. RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego

 33. RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)

 34. RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)

 35. RTG łopatki

 36. RTG miednicy i stawów biodrowych

 1. RTG mostka AP

 2. RTG mostka / boczne klatki piersiowej

 3. RTG żuchwy

 4. RTG zatok przynosowych

 5. RTG żeber (1 strona) w 2 skosach

 6. RTG nadgarstka boczne

 7. RTG nadgarstka boczne – obu

 8. RTG nadgarstka PA + bok

 9. RTG nadgarstka PA + bok obu

 10. RTG ręki PA + skos

 11. RTG ręki PA + skos obu

 12. RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego

 13. RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego

 14. RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos

 15. RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu

 16. RTG rzepki osiowe obu

 17. RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach

 18. RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach

 19. RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA

 20. RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy

 21. RTG stawu biodrowego AP

 22. RTG stawu biodrowego AP obu

 23. RTG stawu biodrowego osiowe

 24. RTG stawu kolanowego AP + bok

 25. RTG stawu kolanowego AP + bok obu

 26. RTG stawu kolanowego boczne

 27. RTG stawu łokciowego

 28. RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok

 29. RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu

 30. RTG nosogardła

 31. RTG barku (przez klatkę)

 32. RTG barku AP + osiowe

 33. RTG obojczyka

Badania ultrasonograficzne (obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG genetycznego):

 1. USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne

 2. USG ginekologiczne - transvaginalne

 3. USG prostaty przez powłoki brzuszne

 4. USG jamy brzysznej

Inne badania diagnostyczne:

 • Spirometria

 • Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

  Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

  Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

  1. Mierzenie RR / ciśnienia

  2. Pomiar wzrostu i wagi ciała

  3. Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne

  Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

  1. Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne

  2. Zmiana / założenie - opatrunek mały

  3. Szycie rany do 1,5 cm

  4. Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)

  Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

  1. Standardowe* badanie dna oka

  2. Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)

  3. Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego

  4. Standardowe* badanie widzenia przestrzennego

  5. Płukanie kanalików łzowych

  6. Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia

  7. Badanie autorefraktometrem

  8. Badanie ostrości widzenia

  Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

  1. Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie

  2. Zabieg laryngologiczny - Usunięcie tamponady nosa

  Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

  1. Zmiana / założenie - opatrunek mały

  Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

  1. Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

  Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

  1. Dermatoskopia

  * Standardowe - powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

  Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

  Zostaw numer Oddzwonimy
  Uzupełnij poprawnie pole imię i nazwisko
  Uzupełnij poprawnie pole numer telefonu
  Uzupełnij poprawnie pole kod-pocztowy
  Wyraź zgodę

  Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kontakt drogą poczty elektronicznej na adres iod@multipakiety.pl

  Zadzwoń Udzielimy pomocy
  22 129 14 90

  Infolinia czynna:
  Poniedziałek-Czwartek: 8:00 - 18:00
  Piątek: 8:00 - 16:00 (Tylko przez okres wakacyjny)
  opłata za połączenie zgodna
  z cennikiem operatora

  W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o Polityce prywatności Multimedica24 Sp. z o.o.

  akceptuję