Promocja!

Pakiet partnerski kompleksowy

od 259zł233,10zł / miesiąc

Jeden z najczęściej wybieranych pakietów medycznych przez osoby chcące mieć możliwość korzystania bez ograniczeń z najszerszego zakresu świadczeń lekarskich – badań specjalistycznych, zabiegów oraz najszerszej gamy lekarzy wielu specjalizacji w bardzo atrakcyjnej ofercie cenowej. W ramach tego pakietu będziesz mógł zamówić m.in. wizytę domową lekarza, prowadzić ciążę czy korzystać np. z fizjoterapii. 

25900
25900 24605 / month
3 10800 2 79720

Product ID: 1410

Opis

Żyjesz szybko i nie masz czasu na umawianie i czekanie na umówione wizyty dla Ciebie czy Twojej rodziny miesiącami – mamy dla Ciebie Kompleksowy pakiet medyczny LUX – MED, zawierający pełną opiekę medyczną na najwyższym poziomie w bardzo atrakcyjnej cenie.

Jeśli nie lubisz ograniczeń i zależy Ci na optymalnej opiece medycznej dopasowanej do Twoich wymagań i indywidualnych oczekiwań, to Pakiet Kompleksowy będzie dla Ciebie i Twojej rodziny najlepszym rozwiązaniem, niezależnie gdzie na terenie kraju obecnie przebywasz.

Otrzymasz dostęp zarówno do wizyt i konsultacji u lekarzy specjalistów, jak i do szerokiego zakresu badań diagnostycznych i obrazowych oraz zabiegów ambulatoryjnych w tym również m.in. Telemedycyny, pozwalającej Ci skorzystać z konsultacji on-line czy przez telefon. Do dyspozycji masz możliwość skorzystania w każdej chwili bez ograniczeń z 27 specjalności lekarzy specjalistów w swojej dziedzinie.

W ramach pakietu zrobimy co roku przegląd stanu Twoich zębów a także zaszczepimy Ciebie i Twoich bliskich przeciwko grypie.

Twój pakiet medyczny obejmować będzie ponadto wizyty domowe, fizjoterapię oraz dodatkowo otrzymasz od nas ubezpieczenie NNW.

To wszystko w pakiecie Kompleksowym w bardzo atrakcyjne cenie

Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabatów nie sumuje się

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się.

Stomatologia wariant I

Przegląd stomatologiczny Usługa wykonywana przez Lekarza przyjmującego w zakresie stomatologii zachowawczej, obejmuje 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy ocenę stanu uzębienia i higieny jamy ustnej w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED.

Wizyty domowe wariant I

Usługa jest limitowana do 3 wizyt w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmuje zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania Pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających Pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Do przyczyn uniemożliwiających Pacjentowi zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: niedogodnego dojazdu do placówki, wypisania recepty lub zwolnienia. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru Lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje dyspozytor medyczny (wskazany przez LUX MED), na podstawie uzyskanego wywiadu. Wizyty domowe są dostępne w granicach administracyjnych miast oraz ich okolicach, w których występują ambulatoryjne Placówki medyczne wskazane przez LUX MED dla tej usługi – szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl.


Rozszerzone konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • internisty
 • lekarza medycyny rodzinnej
 • pediatrii
Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - dorośli

 Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. 

 • alergologii
 • chirurgii naczyniowej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • chorób zakaźnych
 • dermatologii
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • gastroenterologii
 • ginekologii
 • ginekologii endokrynologicznej
 • hematologii
 • hepatologii
 • immunologii
 • kardiologii
 • laryngologii
 • nefrologii
 • neurochirurgii
 • neurologii
 • okulistyki
 • onkologii
 • ortopedii
 • proktologii
 • pulmonologii
 • rehabilitacji medycznej
 • reumatologii
 • urologii
Uwaga:

Usługa Konsultacje specjalistów wariant III nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne. 

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - dzieci

 Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. 

 • alergologii
 • chirurgii
 • dermatologii
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • gastroenterologii
 • ginekologii
 • hematologii
 • kardiologii
 • laryngologii
 • nefrologii
 • neurologii
 • okulistyki
 • onkologii
 • ortopedii
 • pulmonologii
 • rehabilitacji medycznej
 • reumatologii
 • urologii
Uwaga:

Usługa Konsultacje specjalistów wariant III nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne. 

Kompleksowe konsultacje dietetyka

Usługa umożliwia skorzystanie przez Pacjenta z porad dietetyka, obejmujących wywiad, zalecenia dietetyczne (bez indywidualnego ułożenia diety) w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. 

W przypadku: 

 • Pacjentów do 18 r.ż.– wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED.
 • Pacjentów powyżej 18 r.ż.– wizyty bez skierowania

Konsultacje specjalistów: psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda

Usługa umożliwia Pacjentowi skorzystanie ogółem łącznie z 3 konsultacji w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w zakresie: 

 • Pacjentów do 18 r.ż.– wizyty bez skierowania, dotyczą konsultacji w zakresie:
 • Pacjentów powyżej 18 r.ż.– wizyty bez skierowania, dotyczą konsultacji w zakresie:
  • andrologii
  • logopedii
  • psychiatrii
  • psychologii
  • seksuologii

Uwaga: 

Usługa obejmuje: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Usługa nie obejmuje konsultacji profesorskich, surdo- i neurologopedii jak również prowadzenia terapii. 

Kompleksowe E-konsultacje medyczne

LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną lubpielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji medycznych mogąskorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem lekarza, położnej,oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji:wideo, audio lub tekst.

Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone badania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą. 

Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w następującym zakresie: 

 • interny/medycy rodzinnej (od18 r.ż.)
 • pediatrii (do 18 r.ż.)
 • pielęgniarstwa pediatrycznego
 • położnictwa

Uwaga: 

E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny wtrakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub położniczą. Podczase-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące.

Kompleksowe zabiegi pielęgniarskie

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED. 

 • Iniekcja dożylna
 • Iniekcja podskórna / domięśniowa
 • Kroplówka w sytuacji doraźnej
 • Mierzenie RR / ciśnienia(bez skierowania Lekarza)
 • Pobranie krwi
 • Podanie leku doustnego wsytuacji doraźnej
 • Pomiar temperatury ciała(bez skierowania Lekarza)
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała(bez skierowania Lekarza)
 • Usługa położnej w gabinecie –badanie palpacyjne piersi
 • Założenie / zmiana / usunięcie –opatrunek mały

Uwaga: 

Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana jest opłata. 

Kompleksowe konsultacje lekarzy dyżurnych

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu lub w urazach wymagających wstępnego zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.). 

Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie (o ile nw. konsultacje są dostępne w placówce): 

 • chirurgii ogólnej (powyżej 18 r.ż.)
 • interny
 • lekarz medycyny rodzinnej
 • ortopedii (powyżej 18 r.ż.)
 • pediatrii

Kompleksowe konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. 

Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w wyznaczonej ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED. 

Zabiegi ambulatoryjne obejmują: 

 • Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
  • Szycie rany do 1,5 cm
  • Szycie rany do 3 cm (w nagłychprzypadkach wymagającychniezwłocznej pomocy)
  • Usunięcie czyraka / drobnegoropnia powłok skórnych (do 2 cm)
  • Usunięcie innego ciała obcegobez nacięcia
  • Usunięcie kleszcza – chirurgiczne
  • Usunięcie szwów po zabiegachwykonywanych poza Placówkamimedycznymi wskazanymi przezLUX MED – kwalifikacjaprzypadku po ocenie LekarzaLUX MED(nie wykonujemy zdejmowaniaszwów po porodzie)
  • Usunięcie szwów w gabineciezabiegowym po zabiegachwykonywanych wambulatoryjnych Placówkachmedycznych wskazanych przezLUX MED
  • Założenie / zmiana / usunięcie –opatrunek mały (niewymagającyopracowania chirurgicznego)
 • Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
  • Mierzenie RR / ciśnienia
  • Pomiar wzrostu i wagi ciała
  • Usunięcie kleszcza –niechirurgiczne

Uwaga: 

Materiały i środki medyczne takie, jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata 

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Usługa obejmuje w ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko tężcowi (anatoksyna przeciw tężcową). 

 • konsultacji lekarskiej przedszczepieniem
 • szczepionki (preparat)
 • wykonania usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji

Szczepienia przeciwko grypie realizowane są w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. LUX MED może zorganizować również wyjazdowe szczepienia p / grypie sezonowej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę – dla grup powyżej 30 osób. 

Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne

Usługa jest dostępna w ramach dodatkowej profilaktyki chorób zakaźnych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania Lekarza z ww. Placówki. 

 • Usługa obejmuje szczepienia przeciwko następującym chorobom (dotyczy również szczepionek skojarzonych):
  • odkleszczowemu zapaleniu oponmózgowych
  • różyczce, śwince, odrze
  • wirusowemu zapaleniu wątrobytypy A
  • wirusowemu zapaleniu wątrobytypy A i B
 • Usługa składa się z:
  • konsultacji lekarskiej przedszczepieniem
  • szczepionki (preparat)
  • wykonania usługi pielęgniarskiejw postaci iniekcji

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania

Usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i jest realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Usługa obejmuje jednorazowe wykonanie bez skierowania Lekarza (w ciągu 12 miesięcy okresu obowiązywania umowy), panelu badań laboratoryjnych, zawierającego: 

 • Cholesterol całkowity
 • Glukoza na czczo
 • Mocz – badanie ogólne
 • Morfologia + płytki + rozmazautomatyczny
 • Standardowa* cytologia szyjkimacicy (dostępna dla Pacjentówjuż od 16 r.ż.)

* Standardowe - powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.