Promocja!

Pakiet senior podstawowy

od 129zł116,10zł / miesiąc

Chcesz z nami dalej dbać kompleksowo o swoje zdrowie, mieć łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych bez zbędnych skierowań i kolejek? A może potrzebujesz skorzystać z bezpiecznych konsultacji medycznych przez telefon lub otrzymać zdalnie receptę?

12900
12900 12255 / month
1 54800 1 39320

Product ID: 1426

Opis

Drogi Seniorze,

Chcesz z nami dalej dbać kompleksowo o swoje zdrowie, mieć łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych bez zbędnych skierowań i kolejek? A może potrzebujesz skorzystać z bezpiecznych konsultacji medycznych przez telefon lub otrzymać zdalnie receptę?

Wybierz jeden z naszych Pakietów Medycznych dedykowanych Seniorom, czyli osobom pomiędzy 65 a 80 rokiem życia. W swojej ofercie posiadamy 2 pakiety różniące się od siebie ilością lekarzy specjalistów, zakresem badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz ilością zabiegów ambulatoryjnych. Na pewno wybierzesz dla siebie optymalne i najkorzystniejsze cenowo rozwiązanie.

Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabatów nie sumuje się

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się.


Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej dla seniorów

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
 • Internisty
 • Lekarza medycyny rodzinnej
Uwaga: Usługa Konsultacje specjalistów wariant podstawowy nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Konsultacje specjalistyczne dla seniorów

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp bez skierowania do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.
 • diabetolog
 • ginekologii
 • kardiologii
 • neurologii
 • okulistyki
 • onkolog
 • ortopedii
 • urologii
Uwaga: Usługa Konsultacje specjalistów wariant I nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne.

Zabiegi pielęgniarskie dla seniorów

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED. Zabiegi pielęgniarskie obejmują:
 • Iniekcja dożylna
 • Iniekcja podskórna / domięśniowa
 • Kroplówka w sytuacji doraźnej
 • Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania Lekarza)
 • Pobranie krwi
 • Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania Lekarza)
 • Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
 • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
Uwaga: Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana jest opłata.

Konsultacje lekarzy dyżurnych dla seniorów

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.). Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
 • Internista
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne dla seniorów

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED. Zabiegi ambulatoryjne obejmują:
 • Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
  • Szycie rany do 1,5 cm
  • Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
  • Usunięcie kleszcza – chirurgiczne
  • Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)
  • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym, po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED
  • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)
 • Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
  • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
  • Mierzenie RR / ciśnienia
  • Pomiar wzrostu i wagi ciała
  • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
 • Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:
  • Badanie ostrości widzenia
  • Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)
  • Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)
  • Podanie leku do worka spojówkowego
  • Standardowe* badanie autorefraktometrem
  • Standardowe* badanie dna oka
  • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
  • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
  • Usunięcie ciała obcego z oka
 • Znieczulenia:
  • Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne
Uwaga: Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata.

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Usługa obejmuje w ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko tężcowi (anatoksyna przeciw tężcową). 

 • konsultacji lekarskiej przedszczepieniem
 • szczepionki (preparat)
 • wykonania usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji

Szczepienia przeciwko grypie realizowane są w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. LUX MED może zorganizować również wyjazdowe szczepienia p / grypie sezonowej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę – dla grup powyżej 30 osób. 

Podstawowe badania diagnostyczne dla seniorów

Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana. Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez Lekarzy Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach.
 • Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):
  • Antybiogram do posiewu (mocz, kał)
  • Kał posiew ogólny
  • Posiew moczu
 • Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • Bilirubina całkowita
  • Chlorki / Cl
  • Cholesterol całkowity
  • Glukoza 120' po jedzeniu
  • Glukoza 60' po jedzeniu
  • Glukoza na czczo
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
  • Kreatynina
  • Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN
  • Potas / K
  • PSA całkowite
  • Sód / Na
  • Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3 h)
  • Transaminaza GOT / AST
  • Transaminaza GPT / ALT
  • TSH / hTSH
  • Żelazo / Fe
  • Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
 • Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:
  • Standardowa* cytologia szyjki macicy
 • Badania elektrokardiograficzne:
  • Badanie EKG – spoczynkowe
  • Próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze
  • Założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami
  • Założenie Holtera EVENT
  • Założenie Holtera RR w gabinecie
  • Założenie standardowego* Holtera EKG w gabinecie
 • Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • APTT
  • INR / Czas protrombinowy
  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • OB / ESR
 • Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:
  • Kał badanie ogólne
 • Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:
  • Mocz – badanie ogólne
 • Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):
  • RTG czaszki oczodoły
  • RTG czaszki PA + bok
  • RTG jamy brzusznej na stojąco
  • RTG klatki piersiowej
  • RTG klatki piersiowej + bok
  • RTG klatki piersiowej bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
  • RTG mostka / boczne klatki piersiowej
  • RTG mostka AP
  • RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)
  • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
 • Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • HBs Ag / antygen
  • Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR
 • Badania ultrasonograficzne:
  • USG / doppler tętnic kończyn dolnych
  • USG / doppler tętnic kończyn górnych
  • USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych
  • USG / doppler żył kończyn dolnych
  • USG / doppler żył kończyn górnych
  • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
  • USG ginekologiczne transwaginalne
  • USG jamy brzusznej
  • USG narządów moszny (jąder)
  • USG piersi
  • USG prostaty przez powłoki brzuszne
  • USG ślinianek
  • USG tarczycy
  • USG transrektalne prostaty
  • USG układu moczowego
 • Inne badania diagnostyczne:
  • Audiometr standardowy*
  • Badanie adaptacji do ciemności
  • Badanie OCT – dwoje oczu
  • Badanie OCT – jedno oko
  • Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening
  • Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening
  • EEG standardowe* w czuwaniu
  • Komputerowe pole widzenia
  • Mammografia
  • Mammografia – zdjęcie celowane
  • Spirometria bez leku
 • Rezonans magnetyczny bez środków kontrastowych:
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
 • Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • Cholesterol badanie paskowe
  • Glukoza badanie glukometrem
  • Troponina – badanie paskowe
 • Tomografia komputerowa bez środków kontrastowych:
  • TK – Tomografia komputerowa głowy
Uwaga: W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej. O ile nie zaznaczono inaczej usługa: nie obejmuje testów paskowych a diagnostyka obrazowa w zakresie USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji.

* Standardowe - powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

Porównanie Pakietów

Zakres usług medycznych


Pakiet  Podstawowy


Pakiet Rozszerzony


Pakiet Kompleksowy


Senior  1 / Senior 2

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

tak

tak

tak

 


E-konsultacje medyczne

tak

tak

tak


Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej 

Internista, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, medycyny rodzinnej

Konsultacje lekarzy specjalistów

7

19
(dorośli - 12, dzieci - 7)

47
(dorośli – 27, dzieci – 20)

8/11

Konsultacje lekarzy dyżurnych

Internista, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, medycyny rodzinnej

Konsultacje dietetyka

tak

Konsultacje psychiatry, psychologa, androloga, seksuologa, logopedy

3 razy w roku

Zabiegi pielęgniarskie

tak

tak

tak

tak

Zabiegi ambulatoryjne

15

20

67

21/21

Szczepienia przeciwko grypie

tak

tak

tak (+przeciwtężcowe)

Tak (+ przeciwtężcowe)

Dodatkowe szczepienia profilaktyczne

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania raz w roku

tak 

Diagnostyka laboratoryjna

38

60

349

38/140

Diagnostyka obrazowa (USG, RTG)

110

113

187

46/207

Badania obrazowe – MR/TK

42/43

Endoskopia

5

Prowadzenie ciąży

tak

Testy alergiczne skórne

tak

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

Wariant 1

Fizjoterapia

10+3 w roku


0/10+3 w roku

Stomatologia

Przegląd stomatologiczny 1 w roku

Wizyty domowe

3 wizyty w roku

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED

tak

tak

tak

tak/tak

Twoje korzyści

Twoje korzyści

Gwarantowane przez MultiPakiety

Bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty! (sprawdź Terminy dla naszych Klientów).
Brak kolejek – przychodzisz na umówioną godzinę.
Nielimitowany dostęp do specjalistów i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
Gwarantujemy stałą cenę pakietów w całym okresie trwania umowy.
Nie wymagamy badań wstępnych ograniczających możliwość zakupu pakietów medycznych.
Dostępność usług na terenie całego kraju. Klient może korzystać w dowolnym mieście np. w czasie wyjazdu/wakacji.
Dodatkowy rabat 10% - na usługi medyczne Grupy LUX MED, wykraczające poza wybrany pakiet.
Ubezpieczenie NNW - o wartości 50 000 zł, dla każdego! GRATIS w cenie abonamentu!

Potrzebujesz pomocy?

Zawsze do usług.

Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

Zamów rozmowę

lub zadzwoń 22 129 14 90

Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00