Promocja!

Pakiet senior rozszerzony

od 159zł143,10 / miesiąc

Chcesz z nami dalej dbać kompleksowo o swoje zdrowie, mieć łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych bez zbędnych skierowań i kolejek? A może potrzebujesz skorzystać z bezpiecznych konsultacji medycznych przez telefon lub otrzymać zdalnie receptę?

15900
15900 15105 / month
1 90800 1 71720

Product ID: 1471

Opis

Drogi Seniorze,

Chcesz z nami dalej dbać kompleksowo o swoje zdrowie, mieć łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych bez zbędnych skierowań i kolejek? A może potrzebujesz skorzystać z bezpiecznych konsultacji medycznych przez telefon lub otrzymać zdalnie receptę?

Wybierz jeden z naszych Pakietów Medycznych dedykowanych Seniorom, czyli osobom pomiędzy 65 a 80 rokiem życia. W swojej ofercie posiadamy 2 pakiety różniące się od siebie ilością lekarzy specjalistów, zakresem badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz ilością zabiegów ambulatoryjnych. Na pewno wybierzesz dla siebie optymalne i najkorzystniejsze cenowo rozwiązanie.

Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabatów nie sumuje się

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się.


Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej dla seniorów

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
 • Internisty
 • Lekarza medycyny rodzinnej
Uwaga: Usługa Konsultacje specjalistów wariant podstawowy nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Rozszerzone konsultacje specjalistów dla seniorów

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.
 • Nie wymagają skierowania:
  • diabetolog
  • ginekologii
  • kardiologii
  • neurologii
  • okulistyki
  • onkolog
  • ortopedii
  • reumatologii
  • urologii
 • Wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED:
  • geriatrii
  • rehabilitacji medycznej
Uwaga: Usługa Konsultacje specjalistów wariant I nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne.

Zabiegi pielęgniarskie dla seniorów

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED. Zabiegi pielęgniarskie obejmują:
 • Iniekcja dożylna
 • Iniekcja podskórna / domięśniowa
 • Kroplówka w sytuacji doraźnej
 • Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania Lekarza)
 • Pobranie krwi
 • Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania Lekarza)
 • Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
 • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
Uwaga: Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana jest opłata.

Konsultacje lekarzy dyżurnych dla seniorów

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.). Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:
 • Internista
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne dla seniorów

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED. Zabiegi ambulatoryjne obejmują:
 • Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
  • Szycie rany do 1,5 cm
  • Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
  • Usunięcie kleszcza – chirurgiczne
  • Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)
  • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym, po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED
  • Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)
 • Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
  • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
  • Mierzenie RR / ciśnienia
  • Pomiar wzrostu i wagi ciała
  • Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
 • Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:
  • Badanie ostrości widzenia
  • Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)
  • Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)
  • Podanie leku do worka spojówkowego
  • Standardowe* badanie autorefraktometrem
  • Standardowe* badanie dna oka
  • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
  • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
  • Usunięcie ciała obcego z oka
 • Znieczulenia:
  • Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne
Uwaga: Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata.

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

Usługa obejmuje w ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko tężcowi (anatoksyna przeciw tężcową). 

 • konsultacji lekarskiej przedszczepieniem
 • szczepionki (preparat)
 • wykonania usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji

Szczepienia przeciwko grypie realizowane są w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. LUX MED może zorganizować również wyjazdowe szczepienia p / grypie sezonowej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę – dla grup powyżej 30 osób. 

Rozszerzone podstawowe badania diagnostyczne dla seniorów

Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana. Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez Lekarzy Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach.
 • Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):
  • Antybiogram do posiewu (materiał różny)
  • Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny
  • Czystość pochwy (biocenoza pochwy)
  • Kał posiew ogólny
  • Kał posiew w kierunku SS
  • Posiew moczu
  • Posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z kanału szyjki macicy
  • Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
  • Wymaz z gardła – posiew tlenowy
  • Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy
  • Wymaz z kanału szyjki macicy
  • Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy
  • Wymaz z odbytu – posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
  • Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy
  • Wymaz z pochwy – posiew tlenowy
  • Wymaz z pochwy w kierunku GBS
 • Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • AFP – alfa-fetoproteina
  • Albuminy
  • Amylaza
  • Apolipoproteina A1
  • Białko całkowite
  • Białko PAPP-a
  • Bilirubina bezpośrednia
  • Bilirubina całkowita
  • Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC – zastępuje Saturację Fe
  • CEA – antygen carcinoembrionalny
  • Ceruloplazmina
  • Chlorki / Cl
  • Cholesterol całkowity
  • CK (kinaza kreatynowa)
  • CRP ilościowo
  • Ferrytyna
  • Fosfataza kwaśna
  • Fosfataza zasadowa
  • Fosfor / P
  • GGTP
  • Glukoza 120' po jedzeniu
  • Glukoza 60' po jedzeniu
  • Glukoza na czczo
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach
  • Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
  • HDL Cholesterol
  • Immunoglobulin IgA
  • Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
  • Immunoglobulin IgG
  • Immunoglobulin IgM
  • Kreatynina
  • Kwas foliowy
  • Kwas moczowy
  • LDH – dehydrogen. mlecz.
  • LDL Cholesterol
  • LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio
  • Lipaza
  • Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
  • Magnez / Mg
  • Miedź
  • Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN
  • Potas / K
  • Proteinogram
  • PSA – wolna frakcja
  • PSA całkowite
  • Sód / Na
  • T3 Wolne
  • T4 Wolne
  • Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)
  • Total Beta-hCG
  • Transaminaza GOT / AST
  • Transaminaza GPT / ALT
  • Transferyna
  • Trójglicerydy
  • TSH / hTSH
  • Tyreoglobulina
  • Wapń / Ca
  • Witamina B12
  • Żelazo / Fe
  • Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
  • Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
 • Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:
  • Standardowa* cytologia szyjki macicy
 • Badania elektrokardiograficzne:
  • Badanie EKG – spoczynkowe
  • Próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze
  • Standardowa* próba wysiłkowa
  • Założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami
  • Założenie Holtera EVENT
  • Założenie Holtera RR w gabinecie
  • Założenie standardowego* Holtera EKG w gabinecie
 • Badania endoskopowe:
  • Anoskopia
 • Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • APTT
  • Czas trombinowy – TT
  • Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi
  • Fibrynogen
  • INR / Czas protrombinowy
  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • OB / ESR
 • Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:
  • Kał badanie ogólne
  • Krew utajona w kale / F.O.B.
 • Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:
  • Białko całkowite / DZM
  • Białko w moczu
  • Fosfor w moczu
  • Fosfor w moczu / DZM
  • Kreatynina w moczu
  • Kreatynina w moczu / DZM
  • Kwas moczowy w moczu
  • Kwas moczowy w moczu / DZM
  • Magnez / Mg w moczu
  • Magnez / Mg w moczu DZM
  • Mocz – badanie ogólne
  • Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM
  • Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN w moczu
  • Sód / Na w moczu
 • Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):
  • Kał posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z gardła posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z jamy ustnej posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z migdałka posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z nosogardła posiew w kierunku grzybów drożdż.
  • Wymaz z pochwy posiew w kierunku grzybów drożdż.
 • Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):
  • RTG barku (przez klatkę)
  • RTG barku / ramienia – osiowe
  • RTG barku / ramienia – osiowe obu
  • RTG barku / ramienia AP
  • RTG barku / ramienia AP + bok
  • RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG barku AP + osiowe
  • RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
  • RTG czaszki oczodoły
  • RTG czaszki PA + bok
  • RTG czaszki PA + bok + podstawa
  • RTG czaszki podstawa
  • RTG czaszki półosiowe wg Orleya
  • RTG czaszki siodło tureckie
  • RTG czaszki styczne
  • RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
  • RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
  • RTG jamy brzusznej inne
  • RTG jamy brzusznej na leżąco
  • RTG jamy brzusznej na stojąco
  • RTG klatki piersiowej
  • RTG klatki piersiowej + bok
  • RTG klatki piersiowej bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej inne
  • RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
  • RTG kości krzyżowej i guzicznej
  • RTG kości łódeczkowatej
  • RTG kości skroniowych transorbitalne
  • RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
  • RTG kości śródstopia
  • RTG kości udowej AP + bok lewej
  • RTG kości udowej AP + bok prawej
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego skosy
  • RTG kręgosłupa piersiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa piersiowego bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego skosy
  • RTG kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
  • RTG kręgosłupa szyjnego skosy
  • RTG łokcia / przedramienia AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
  • RTG łopatki
  • RTG miednicy i stawów biodrowych
  • RTG mostka / boczne klatki piersiowej
  • RTG mostka AP
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
  • RTG nadgarstka boczne
  • RTG nadgarstka boczne – obu
  • RTG nadgarstka PA + bok
  • RTG nadgarstka PA + bok obu
  • RTG nosa boczne
  • RTG nosogardła
  • RTG obojczyka
  • RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
  • RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)
  • RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
  • RTG palec / palce PA + bok / skos
  • RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
  • RTG pięty + osiowe
  • RTG pięty boczne
  • RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
  • RTG przedramienia AP + bok
  • RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
  • RTG ręki bok
  • RTG ręki PA
  • RTG ręki PA + skos
  • RTG ręki PA + skos obu
  • RTG ręki PA obu
  • RTG rzepki osiowe obu
  • RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
  • RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
  • RTG stawów krzyżowobiodrowych – PA
  • RTG stawów krzyżowobiodrowych – skosy
  • RTG stawu biodrowego AP
  • RTG stawu biodrowego AP obu
  • RTG stawu biodrowego osiowe
  • RTG stawu kolanowego AP + bok
  • RTG stawu kolanowego AP + bok obu
  • RTG stawu kolanowego boczne
  • RTG stawu łokciowego
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
  • RTG stóp AP (porównawczo)
  • RTG stopy AP + bok / skos
  • RTG stopy AP + bok / skos obu
  • RTG twarzoczaszki
  • RTG uda + podudzia
  • RTG zatok przynosowych
  • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
  • RTG żuchwy
 • Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • ASO ilościowo
  • ASO jakościowo
  • CMV IgG
  • CMV IgM
  • EBV / Mononukleoza – lateks
  • EBV / Mononukleoza IgG
  • EBV / Mononukleoza IgM
  • Grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe
  • HBs Ab / przeciwciała
  • HBs Ag / antygen
  • HIV I / HIV II
  • Odczyn Waaler-Rose
  • P / ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P / ciała anty Rh / – /)
  • RF – CZYNNIK REUMATOIDALNY – ilościowo
  • Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR
  • Test BTA
  • Toksoplazmoza IgG
  • Toksoplazmoza IgM
 • Badania ultrasonograficzne:
  • Echokardiografia – USG serca
  • USG / doppler tętnic kończyn dolnych
  • USG / doppler tętnic kończyn górnych
  • USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych
  • USG / doppler żył kończyn dolnych
  • USG / doppler żył kończyn górnych
  • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszneUSG układu moczowego
  • USG ginekologiczne transwaginalne
  • USG jamy brzusznej
  • USG narządów moszny (jąder)
  • USG piersi
  • USG prostaty przez powłoki brzuszne
  • USG przezciemiączkowe
  • USG ślinianek
  • USG tarczycy
  • USG transrektalne prostaty
  • USG układu moczowego + TRUS
 • Inne badania diagnostyczne:
  • Audiometr standardowy*
  • Badanie OCT – dwoje oczu
  • Badanie OCT – jedno oko
  • Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening
  • Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening
  • EEG standardowe* w czuwaniu
  • Komputerowe pole widzenia
  • Mammografia
  • Mammografia – zdjęcie celowane
  • Spirometria bez leku
 • Rezonans magnetyczny bez środków kontrastowych:
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego
  • MR – Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej i miednicy mniejszej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa lędźwiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa piersiowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowobiodrowych
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy
  • MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy twarzoczaszki
 • Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • Cholesterol badanie paskowe
  • CRP – test paskowy
  • Glukoza badanie glukometrem
  • Troponina – badanie paskowe
 • Tomografia komputerowa bez środków kontrastowych:
  • TK – Tomografia komputerowa głowy
  • TK – Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej
  • TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa kości skroniowych
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego
  • TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego
  • TK – Tomografia komputerowa krtani
  • TK – Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa oczodołów
  • TK – Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
  • TK – Tomografia komputerowa szyi
  • TK – Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej
  • TK – Tomografia komputerowa twarzoczaszki
  • TK – Tomografia komputerowa zatok
Uwaga: W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej. O ile nie zaznaczono inaczej usługa: nie obejmuje testów paskowych a diagnostyka obrazowa w zakresie USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji.

Fizjoterapia dla seniorów

Usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu z następujących wskazań – dotyczy Pacjentów: • po urazach ortopedycznych; • cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów; • cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych); • cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych. Usługa jest realizowana na podstawie skierowań Lekarzy (przyjmujących w zakresie ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii) z ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, określających zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych i dotyczy fizjoterapii prowadzonej w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Efektywność i bezpieczeństwo zastosowanej fizjoterapii, podlega nieustannej weryfikacji podczas procesu jej realizacji. W tym celu fizjoterapeuta z ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED może skierować (konsultacja fizjoterapeuty) Pacjenta w trakcie terapii zleconej przez Lekarza na konsultację lekarską – ustalenie trybu rehabilitacji medycznej (konsultacja dostępna wyłącznie w ramach usługi Fizjoterapia). Usługa Fizjoterapia jest limitowana i obejmuje wykonanie ogółem w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy: 10 zabiegów fizykoterapeutycznych oraz 3 zabiegów kinezyterapeutycznych (w tym masaż leczniczy) z następującego zakresu zabiegów fizyko- i kinezyterapii:
 • • Fizykoterapia – elektrostymulacja mm. k. dolnej
 • • Fizykoterapia – elektrostymulacja mm. k. górnej
 • • Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – fonoforeza kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – fonoforeza nadgarstek
 • • Fizykoterapia – fonoforeza podudzie
 • • Fizykoterapia – fonoforeza przedramię
 • • Fizykoterapia – fonoforeza ramię
 • • Fizykoterapia – fonoforeza ręka
 • • Fizykoterapia – fonoforeza staw barkowy
 • • Fizykoterapia – fonoforeza staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – fonoforeza staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – fonoforeza staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – fonoforeza staw skokowy
 • • Fizykoterapia – fonoforeza stopa
 • • Fizykoterapia – fonoforeza udo
 • • Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – galwanizacja kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – galwanizacja nadgarstek
 • • Fizykoterapia – galwanizacja podudzie
 • • Fizykoterapia – galwanizacja przedramię
 • • Fizykoterapia – galwanizacja ramię
 • • Fizykoterapia – galwanizacja ręka
 • • Fizykoterapia – galwanizacja staw barkowy
 • • Fizykoterapia – galwanizacja staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – galwanizacja staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – galwanizacja staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – galwanizacja staw skokowy
 • • Fizykoterapia – galwanizacja stopa
 • • Fizykoterapia – galwanizacja udo
 • • Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – jonoforeza kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – jonoforeza nadgarstek
 • • Fizykoterapia – jonoforeza podudzie
 • • Fizykoterapia – jonoforeza przedramię
 • • Fizykoterapia – jonoforeza ramię
 • • Fizykoterapia – jonoforeza ręka
 • • Fizykoterapia – jonoforeza staw barkowy
 • • Fizykoterapia – jonoforeza staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – jonoforeza staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – jonoforeza staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – jonoforeza staw skokowy
 • • Fizykoterapia – jonoforeza stopa
 • • Fizykoterapia – jonoforeza udo
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa nadgarstek
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa podudzie
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa przedramię
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa ramię
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa ręka
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw barkowy
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa staw skokowy
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa stopa
 • • Fizykoterapia – krioterapia miejscowa udo
 • • Fizykoterapia – laser kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – laser kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – laser kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – laser nadgarstek
 • • Fizykoterapia – laser podudzie
 • • Fizykoterapia – laser przedramię
 • • Fizykoterapia – laser ramię
 • • Fizykoterapia – laser ręka
 • • Fizykoterapia – laser staw barkowy
 • • Fizykoterapia – laser staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – laser staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – laser staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – laser staw skokowy
 • • Fizykoterapia – laser stopa
 • • Fizykoterapia – laser udo
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne nadgarstek
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne podudzie
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne przedramię
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne ramię
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne ręka
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw barkowy
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne staw skokowy
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne stopa
 • • Fizykoterapia – pole magnetyczne udo
 • • Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – prądy DD kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – prądy DD nadgarstek
 • • Fizykoterapia – prądy DD podudzie
 • • Fizykoterapia – prądy DD przedramię
 • • Fizykoterapia – prądy DD ramię
 • • Fizykoterapia – prądy DD ręka
 • • Fizykoterapia – prądy DD staw barkowy
 • • Fizykoterapia – prądy DD staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – prądy DD staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – prądy DD staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – prądy DD staw skokowy
 • • Fizykoterapia – prądy DD stopa
 • • Fizykoterapia – prądy DD udo
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne nadgarstek
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne podudzie
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne przedramię
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne ramię
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne ręka
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw barkowy
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne staw skokowy
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne stopa
 • • Fizykoterapia – prądy interferencyjne udo
 • • Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – prądy TENS kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – prądy TENS nadgarstek
 • • Fizykoterapia – prądy TENS podudzie
 • • Fizykoterapia – prądy TENS przedramię
 • • Fizykoterapia – prądy TENS ramię
 • • Fizykoterapia – prądy TENS ręka
 • • Fizykoterapia – prądy TENS staw barkowy
 • • Fizykoterapia – prądy TENS staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – prądy TENS staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – prądy TENS staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – prądy TENS staw skokowy
 • • Fizykoterapia – prądy TENS stopa
 • • Fizykoterapia – prądy TENS udo
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta nadgarstek
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta podudzie
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta przedramię
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta ramię
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta ręka
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta staw barkowy
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta staw skokowy
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta stopa
 • • Fizykoterapia – prądy Traberta udo
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki (w wodzie)
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup piersiowy
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki kręgosłup szyjny
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki nadgarstek
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki podudzie
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki przedramię
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki ramię
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki ręka
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki staw barkowy
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki staw biodrowy
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki staw kolanowy
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki staw łokciowy
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki staw skokowy
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki stopa
 • • Fizykoterapia – ultradźwięki udo
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe kręgosłup lędźwiowy
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe kręgosłup piersiowy
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe kręgosłup szyjny
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe nadgarstek
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe podudzie
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe przedramię
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe ramię
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe ręka
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw barkowy
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw biodrowy
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw kolanowy
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw łokciowy
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe staw skokowy
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe stopa
 • • Kinezyterapia – ćw. instruktażowe udo
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup lędźwiowy
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup piersiowy
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające kręgosłup szyjny
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające nadgarstek
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające podudzie
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające przedramię
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające ramię
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające ręka
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw barkowy
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw biodrowy
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw kolanowy
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw łokciowy
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające staw skokowy
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające stopa
 • • Kinezyterapia – ćw. usprawniające udo
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup piersiowy
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna kręgosłup szyjny
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna nadgarstek
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna podudzie
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna przedramię
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna ramię
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna ręka
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw barkowy
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw biodrowy
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw kolanowy
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw łokciowy
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna staw skokowy
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna stopa
 • • Kinezyterapia – Terapia indywidualna udo
 • • Kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy
 • • Kinezyterapia – wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny
 • • Konsultacja fizjoterapeuty
 • • Konsultacja lekarska – ustalenie trybu rehabilitacji
 • • Terapia miorelaksacyjna - masaż leczniczy kręgosłupa
Uwaga: Zakres usług nie obejmuje kosztów fizjoterapii w przypadku: wad wrodzonych i ich następstw, wad postawy, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, chorób demielinizacyjnych i ich następstw; fizjoterapii po: zabiegach operacyjnych nie wykonanych w ramach zawartej z LUX MED Umowy o Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dla Firm lub umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm, incydentach wieńcowych, incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych; fizjoterapii metodami wysokospecjalistycznymi (metody mechaniczne, neurofizjologiczne, techniki osteopatyczne) oraz usług o charakterze diagnostyki i treningu funkcjonalnego, gimnastyki korekcyjnej i fitness.

* Standardowe - powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

Porównanie Pakietów

Zakres usług medycznych


Pakiet  Podstawowy


Pakiet Rozszerzony


Pakiet Kompleksowy


Senior  1 / Senior 2

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

tak

tak

tak

 


E-konsultacje medyczne

tak

tak

tak


Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej 

Internista, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, medycyny rodzinnej

Konsultacje lekarzy specjalistów

7

19
(dorośli - 12, dzieci - 7)

47
(dorośli – 27, dzieci – 20)

8/11

Konsultacje lekarzy dyżurnych

Internista, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, medycyny rodzinnej

Konsultacje dietetyka

tak

Konsultacje psychiatry, psychologa, androloga, seksuologa, logopedy

3 razy w roku

Zabiegi pielęgniarskie

tak

tak

tak

tak

Zabiegi ambulatoryjne

15

20

67

21/21

Szczepienia przeciwko grypie

tak

tak

tak (+przeciwtężcowe)

Tak (+ przeciwtężcowe)

Dodatkowe szczepienia profilaktyczne

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania raz w roku

tak 

Diagnostyka laboratoryjna

38

60

349

38/140

Diagnostyka obrazowa (USG, RTG)

110

113

187

46/207

Badania obrazowe – MR/TK

42/43

Endoskopia

5

Prowadzenie ciąży

tak

Testy alergiczne skórne

tak

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

Wariant 1

Fizjoterapia

10+3 w roku


0/10+3 w roku

Stomatologia

Przegląd stomatologiczny 1 w roku

Wizyty domowe

3 wizyty w roku

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED

tak

tak

tak

tak/tak

Twoje korzyści

Twoje korzyści

Gwarantowane przez MultiPakiety

Bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty! (sprawdź Terminy dla naszych Klientów).
Brak kolejek – przychodzisz na umówioną godzinę.
Nielimitowany dostęp do specjalistów i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
Gwarantujemy stałą cenę pakietów w całym okresie trwania umowy.
Nie wymagamy badań wstępnych ograniczających możliwość zakupu pakietów medycznych.
Dostępność usług na terenie całego kraju. Klient może korzystać w dowolnym mieście np. w czasie wyjazdu/wakacji.
Dodatkowy rabat 10% - na usługi medyczne Grupy LUX MED, wykraczające poza wybrany pakiet.
Ubezpieczenie NNW - o wartości 50 000 zł, dla każdego! GRATIS w cenie abonamentu!

Potrzebujesz pomocy?

Zawsze do usług.

Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

Zamów rozmowę

lub zadzwoń 22 129 14 90

Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00