Promocja!

Pakiet indywidualny podstawowy

od 39zł35,10zł / miesiąc

Jesteś singlem? Studentem? Rzadko korzystasz z opieki medycznej a jeśli już to z podstawowych świadczeń? Chcesz mieć łatwy i szybki dostęp do prywatnej opieki medycznej niezależnie od tego gdzie akurat przebywasz i to wszystko w cenie abonamentu telefonicznego?  To wszystko możliwe!

3900
3900 / month
46800 42120

Product ID: 1466

Opis

Jesteś singlem? Studentem? Osobą na dorobku? Z opieki medycznej korzystasz sporadycznie i raczej z podstawowej opieki medycznej, żyjesz szybko, nie wiesz jak  poruszać się w państwowych placówkach zdrowotnych a chcesz mieć łatwy i szybki dostęp do prywatnej opieki medycznej niezależnie od tego gdzie akurat przebywasz i to wszystko w cenie abonamentu telefonicznego?  To możliwe !

Pakiet Podstawowy opracowany został z myślą o osobach w wieku do 65 roku życia. Dzięki niemu zapewnisz sobie nielimitowaną podstawową opiekę medyczną (w tym mi.in. lekarz internista i medycyny rodzinnej), na którą składają się wizyty i konsultacje u lekarzy specjalistów aż 7 innych specjalności oraz dostęp do podstawowej profilaktyki i diagnostyki na terenie całego kraju, dzięki największej w Polsce sieci placówek grupy LUX MED.

W ramach pakietu zaszczepimy Ciebie co roku przeciwko grypie.

Dodatkowo tylko u nas otrzymasz w cenie dodatkowe ubezpieczenie NNW o wartości do 50 tyś PLN!

W każdej chwili możesz skorzystać także z naszych e-konsultacji, podczas których uzyskasz specjalistyczną poradę medyczną online lub przez telefon. A w razie potrzeby otrzymasz w ciągu kilku minut elektroniczną receptę czy zwolnienie z pracy.

To wszystko w pakiecie Podstawowym w cenie abonamentu telefonicznego!

Szczegółowy wykaz świadczeń medycznych

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali.

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED, do których Pacjent ma dostęp. Rabatów nie sumuje się.

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Każdemu Pacjentowi posiadającemu pakiet medyczny w LUX MED przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabatów nie sumuje się


Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • internista
 • lekarz medycyny rodzinnej
Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne

Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne. Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne obejmują:
 • iniekcja dożylna
 • iniekcja podskórna/domięśniowa
 • pobranie krwi
 • pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
 • pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
 • usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
 • zmiana / założenie opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego

Konsultacje lekarzy dyżurnych

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. Usługa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006.191.1410 ze zm.).

Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:

 • internista
 • lekarz medycyny rodzinnej

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED, w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Usługa obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład, którego wchodzi konsultacja lekarza podstawowej opieki medycznej przed szczepieniem, szczepionkę (preparat wskazany przez LUX MED) i wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.
 • W pakiecie

Podstawowe badania diagnostyczne

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.
 • Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • Białko całkowite / Total Protein
  • Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
  • Chlorki / Cl
  • Cholesterol całkowity
  • CK (kinaza kreatynowa)
  • CRP ilościowo
  • Fosfataza kwaśna
  • Fosfataza kwaśna sterczowa
  • Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase
  • GGTP
  • Glukoza / Glucose - 120' / 120' po jedzeniu
  • Glukoza / Glucose - 60' / 60' po jedzeniu
  • Glukoza / Glucose - test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie
  • Glukoza / Glucose - test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach
  • Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach
  • Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach
  • Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach
  • Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach
  • Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach
  • Glukoza / Glucose na czczo
  • Immunoglobulin IgA
  • Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
  • Immunoglobulin IgG
  • Immunoglobulin IgM
  • Kreatynina / Creatinine
  • Kwas moczowy / Uric acid
  • LDH - dehydrogenaza mleczanowa
  • Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
  • Potas / K
  • Proteinogram
  • Sód / Na
  • Transaminaza GOT / AST
  • Transaminaza GPT / ALT
  • Wapń / Ca
  • Żelazo / Fe
 • Badania elektrokardiograficzne:
  • Badanie EKG - spoczynkowe
 • Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:
  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • OB. / ESR
 • Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania:
  • Kał badanie ogólne
 • Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:
  • Mocz - badanie ogólne
 • Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):
  • RTG barku (przez klatkę)
  • RTG barku / ramienia – osiowe
  • RTG barku / ramienia – osiowe obu
  • RTG barku / ramienia AP
  • RTG barku / ramienia AP + bok
  • RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
  • RTG barku AP + osiowe
  • RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
  • RTG czaszki oczodoły
  • RTG czaszki PA + bok
  • RTG czaszki PA + bok + podstawa
  • RTG czaszki podstawa
  • RTG czaszki półosiowe wg Orleya
  • RTG czaszki siodło tureckie
  • RTG czaszki styczne
  • RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
  • RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
  • RTG jamy brzusznej inne
  • RTG jamy brzusznej na leżąco
  • RTG jamy brzusznej na stojąco
  • RTG klatki piersiowej
  • RTG klatki piersiowej + bok
  • RTG klatki piersiowej bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej inne
  • RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
  • RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
  • RTG kości krzyżowej i guzicznej
  • RTG kości łódeczkowatej
  • RTG kości skroniowych transorbitalne
  • RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
  • RTG kości śródstopia
  • RTG kości udowej AP + bok lewej
  • RTG kości udowej AP + bok prawej
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
  • RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego skosy
  • RTG kręgosłupa piersiowego
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
  • RTG kręgosłupa piersiowego bok
  • RTG kręgosłupa piersiowego skosy
  • RTG kręgosłupa szyjnego
  • RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok
  • RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
  • RTG kręgosłupa szyjnego skosy
  • RTG łokcia / przedramienia AP + bok
  • RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
  • RTG łopatki
  • RTG miednicy i stawów biodrowych
  • RTG mostka / boczne klatki piersiowej
  • RTG mostka AP
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
  • RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
  • RTG nadgarstka boczne
  • RTG nadgarstka boczne – obu
  • RTG nadgarstka PA + bok
  • RTG nadgarstka PA + bok obu
  • RTG nosa boczne
  • RTG nosogardła
  • RTG obojczyka
  • RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
  • RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)
  • RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
  • RTG palec / palce PA + bok / skos
  • RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
  • RTG pięty + osiowe
  • RTG pięty boczne
  • RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok
  • RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
  • RTG przedramienia AP + bok
  • RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
  • RTG ręki bok
  • RTG ręki PA
  • RTG ręki PA + skos
  • RTG ręki PA + skos obu
  • RTG ręki PA obu
  • RTG rzepki osiowe obu
  • RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
  • RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
  • RTG stawów krzyżowo- biodrowych – PA
  • RTG stawów krzyżowo- biodrowych – skosy
  • RTG stawu biodrowego AP
  • RTG stawu biodrowego AP obu
  • RTG stawu biodrowego osiowe
  • RTG stawu kolanowego AP + bok
  • RTG stawu kolanowego AP + bok obu
  • RTG stawu kolanowego boczne
  • RTG stawu łokciowego
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
  • RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
  • RTG stóp AP (porównawczo)
  • RTG stopy AP + bok / skos
  • RTG stopy AP + bok / skos obu
  • RTG twarzoczaszki
  • RTG uda + podudzia
  • RTG zatok przynosowych
  • RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
  • RTG żuchwy
 • Badania ultrasonograficzne (obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG genetycznego):
  • USG jamy brzusznej

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

 • Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:
  • Dermatoskopia
 • Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
  • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:
  • Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
  • Zabieg laryngologiczny - Usunięcie tamponady nosa
 • Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
  • Mierzenie RR / ciśnienia
  • Pomiar wzrostu i wagi ciała
  • Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne
 • Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:
  • Badanie autorefraktometrem
  • Badanie ostrości widzenia
  • Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)
  • Płukanie kanalików łzowych
  • Standardowe* badanie dna oka
  • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
  • Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
  • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego

* Standardowe - powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP.

Porównanie Pakietów

Zakres usług medycznych


Pakiet  Podstawowy


Pakiet Rozszerzony


Pakiet Kompleksowy


Senior  1 / Senior 2

24h Telefoniczna Informacja Medyczna

tak

tak

tak

 


E-konsultacje medyczne

tak

tak

tak


Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej 

Internista, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, medycyny rodzinnej

Konsultacje lekarzy specjalistów

7

19
(dorośli - 12, dzieci - 7)

47
(dorośli – 27, dzieci – 20)

8/11

Konsultacje lekarzy dyżurnych

Internista, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, pediatra, medycyny rodzinnej

Internista, medycyny rodzinnej

Konsultacje dietetyka

tak

Konsultacje psychiatry, psychologa, androloga, seksuologa, logopedy

3 razy w roku

Zabiegi pielęgniarskie

tak

tak

tak

tak

Zabiegi ambulatoryjne

15

20

67

21/21

Szczepienia przeciwko grypie

tak

tak

tak (+przeciwtężcowe)

Tak (+ przeciwtężcowe)

Dodatkowe szczepienia profilaktyczne

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania raz w roku

tak 

Diagnostyka laboratoryjna

38

60

349

38/140

Diagnostyka obrazowa (USG, RTG)

110

113

187

46/207

Badania obrazowe – MR/TK

42/43

Endoskopia

5

Prowadzenie ciąży

tak

Testy alergiczne skórne

tak

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

Wariant 1

Fizjoterapia

10+3 w roku


0/10+3 w roku

Stomatologia

Przegląd stomatologiczny 1 w roku

Wizyty domowe

3 wizyty w roku

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED

tak

tak

tak

tak/tak

Twoje korzyści

Twoje korzyści

Gwarantowane przez MultiPakiety

Bardzo krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty! (sprawdź Terminy dla naszych Klientów).
Brak kolejek – przychodzisz na umówioną godzinę.
Nielimitowany dostęp do specjalistów i badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.
Gwarantujemy stałą cenę pakietów w całym okresie trwania umowy.
Nie wymagamy badań wstępnych ograniczających możliwość zakupu pakietów medycznych.
Dostępność usług na terenie całego kraju. Klient może korzystać w dowolnym mieście np. w czasie wyjazdu/wakacji.
Dodatkowy rabat 10% - na usługi medyczne Grupy LUX MED, wykraczające poza wybrany pakiet.
Ubezpieczenie NNW - o wartości 50 000 zł, dla każdego! GRATIS w cenie abonamentu!

Potrzebujesz pomocy?

Zawsze do usług.

Potrzebujesz pomocy w doborze pakietu?

Zamów rozmowę

lub zadzwoń 22 129 14 90

Infolinia czynna: Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 18:00